Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

ריס לקניונים

ריס לרשתות

מערכת RIS מאפשרת לרשת קמעונאית להשוות בין פעילות המכירות שלה, לבין פעילות המכירות של הרשתות המתחרות שלה בכל מיקום, תוך שמירה על סודיות מלאה.

 

RIS היא מערכת השוואת בצועים. RIS מאפשרת לך להשוות את בצועי הרשת שלך לבצועי הענף והמתחרים בכל קניון, בכל מיקום וזמן, תוך שמירה על סודיות מלאה. זאת בשונה ממערכות לניהול פנים רשתי, כגון מערכת קופה, ERP, מלאי וכד’.

תרומת המערכת לרשת

כיום, בלי RIS, ידוע לך כמה הרשת שלך מוכרת, בכמה עלית או ירדת ואיזה סניף שלך הוא הטוב או החלש ביותר. עם זאת, עליך לקבל החלטות ולהעריך ביצועים ועובדים מבלי לדעת מה קרה בענף? מה המצב בקניון מסוים? האם רק הסניף שלך נחלש במיקום מסוים או שגם אחרים נחלשו שם? האמנם "הקניון היה ריק היום אף אחד לא מכר" פי שאמר לך מנהל החנות, או שיש בעיית ניהול? איזה קניון יותר צומח?

עד היום, בלי RIS, פשוט לא יכולת לדעת.


רק אם תשווה את בצועי הרשת שלך לבצועי המתחרים והשוק, תוכל להעריך נכון את בצועי החברה, החנויות, העובדים והקניון, לקבל החלטות בהתאם ולהתייעל. מערכת RIS תאפשר לך לקבל החלטות טובות יותר בזכות מידע אמין אודות מגמת המכירות בכל קניון ואתר מסחרי בארץ.

בעזרת המערכת ניתן לדעת:

  • מצב הרשת שלך בהשוואה ליתר

  • השוואת הביצועים של כל חנות שלך לעשות חנויות באותו קניון

  • מיקום מסוים הדורש תשומת לב

  • הצלחת מבצעים, אירועים וכד'.

השימוש במערכת RIS מקדם את הרשת לשיטת ניהול יעילה יותר. זו הסיבה שהרשתות המובילות בישראל בחרו להיות לקוחותינו, לתת בנו אמון ולהעביר לנו את נתוני המכירות שלהן.

איך זה עובד?

דו"ח מנכ"ל

נשלח פעמיים בחודש לפי הגדרות הנקבעות בשיתוף עם הלקוח. הוא משווה את פעילות הרשת מול השוק ואת פעילות כל אחד מהסניפים מול הקניון, ומציג את ההפרש הריאלי של הרשת וסניפיה.
בעזרת דוח מנכ"ל, ניתן להבחין בסניפים בעייתים או לשים לב לסניפים אשר נמצאים במגמת ירידה.

מערכת להפקת דו"חות

מערכת BI אינטארקטיבית להפקה עצמאית של דו"חות במגוון רחב של סוגים ופורמטים.מאפשרת לכל משתמש להפיק דו"חות בהתאם לצרכיו, ללא פגיעה בפרטיות של אף משתמש אחר במערכת

דו"ח יומי

נשלח אוטומטי ומתייחס ליום עסקים הקודם.

הדו"ח מאפשר לכמת כדאיות של פעילות שיווקית ולמדוד פעילויות שביצענו בהתאם לתנודות בראמת הפדיון

רשתות נדגמות

במערכת RIS חברות כ-80 רשתות מהרשתות המובילות בארץ.

הרשתות החברות במערכת מהוות את התמהיל העיקרי מבין החנויות הקיימות במרכזים המסחריים השונים ומשקפות את מגמת המכירות שנעשות בפועל באותו מרכז בתקופות השוואה שונות.

רוצה להתחיל לעבוד עם המערכת?

השאירו לנו פרטים ואנחנו נחזור אליכם.