Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

הצהרת נגישות

 • נגישות אתר האינטרנט

 • ריס מאמינה ופועלת למען שוויון הזדמנויות במרחב האינטרנטי לבעלי לקויות מגוונות ולאנשים הנעזרים בטכנולוגיה מסייעת לשימוש במחשב. אתר החברה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג-2013.

 • האתר הונגש לאנשים עם מוגבלויות על פי המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ולפי הנחיות התקינה WCAG 2.0 ברמה AA, כפי שהוגדרו על ידי הארגון הבינלאומי W3C.

 • האתר הותאם לאנשים עם מוגבלות: לקויות ראייה, עיוורון צבעים וגוונים ומרכיבי משקפיים. בנוסף, בוצעה התאמה לגולשים עם מוגבלות פיזית המתקשים בתפעול העכבר או המקלדת.

 • האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולרי.

 • ניתן לגלוש באתר באמצעות תוכנות Text To speech - TTS, המסייעות בהקראת טקסטים כתובים לאודיו.

 • ניתן לגלוש באתר בעזרת מקש TAB ולבצע בחירה על ידי מקש ENTER.

 • לשם קבלת חוויית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים על שימוש בתוכנת NVDA  המעודכנת.

 • ככל שיש באתר מסמך שאינו נגיש – תוכלו לפנות אלינו במייל ris@ris-il.co.il  ואנו נשלח לכם את החומר ישירות.

 • במסגרת עיצוב האתר ניתנה האפשרות להתאים את ניגודיות הצבעים כדי להקל את הקריאה לאנשים עם מוגבלות בראייה. אפשרות זו מופעלת בעזרת תפריט נגישות שנמצא בצידו הימני העליון של מרבית העמודים.

 • לאתר נוסף תפריט נגישות בצידו השמאלי העליון של עמוד הבית ובעזרתו ניתן בין היתר:

  • לבחור מצב של חדות צבעונית - בחירה במצב זה תציג את האתר בצבעים המותאמים לאנשים עם מוגבלות בראיה ועיוורון צבעים וגוונים.

  • לבחור בגופן נגיש - בחירה במצב זה תציג את האתר בגופן מסוג 'אריאל' המותאם לקריאת תכנים באינטרנט.

 • מערכת הדוחות של האתר (הפתוחה רק ללקוחות מנויים) נמצאת בשלבי התאמה. עד להשלמת ההתאמה, אנו מספקים לבעלי מוגבליות שרות אנליזה מלא שיאפשר להם לקבל כל דוח מהמערכת תוך פרק זמן קצר ביותר.