Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

השירותים שלנו

 
Shopping Mall Escalators
ריס לקניונים

לראשונה, כבעלי או מנהלי קניון, תוכלו להשוות את פעילות הקניון שלך לקניונים מתחרים ולענף כולו. המידע מהמערכת יסייע לך לדעת: היכן הקניון שלך עומד ביחס למתחרים ולממוצעים הארציים? האם וכמה המתחרים משפיעים עלייך? באיזה תחום המתחרה שלך הכי חזק? וכן יסייע בתמחור שכ"ד, במגעים עם הדיירים ועוד עשרות שימושים אחרים.

 
ריס לרשתות וקמעונאים

המערכת מאפשרת לך להשוות את ביצועי הרשת שלך לביצועי הענף והמתחרים, בכל קניון, מיקום וזמן, תוך שמירה על סודיות מלאה. זאת בשונה ממערכות לניהול פנים רשתי, כגון מערכת קופה, מלאי ומערכות דומות.

Young Women with Shopping Bags
_edited.jpg
ריס לגופי השקעות

סקירה כוללת ודוחות רבעוניים אשר תורמים למערך קבלת ההחלטות של גופי ויועצי ההשקעות בכל הנוגע להשקעות לקוחותיהם, הן בנדל"ן והן בהשקעות בחברות קמעונאיות.