המערכת היחידה בישראל להשוואה ומדידת ביצועים בתחום הקמעונאות.

 

       משמשת ככלי בלעדי המאפשר לבחון את ביצועי הרשתות והקניונים בזמן אמת, תוך שמירה על סודיות מוחלטת.

 

 למידע נוסף על מערכת RIS

ריסלקניונים 2.jpg
Handshake 2015-8-11-12:42:35
ריס לגופי השקעות.jpg

 

RIS – RETAIL INFORMATION SYSTEMS ISRAEL LTD

 

23 Bar Kochva st Bney Brak 5126002, Israel Tel 077-6001707: Fax 03-6489862 ris@ris-il.co.il