Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

      

       המערכת היחידה בישראל להשוואה ומדידת ביצועים בתחום הקמעונאות.

 

       משמשת ככלי הבלעדי המאפשר לבחון את ביצועי הרשתות והקניונים בזמן אמת, תוך

       שמירה על סודיות מוחלטת של הנתונים.

 

         למידע נוסף על מערכת RIS

לרשתות RIS
המערכת מאפשרת לך להשוות את בצועי הרשת שלך לבצועי הענף והמתחרים, בכל קניון, מיקום וזמן, תוך שמירה על סודיות מלאה. זאת בשונה ממערכות לניהול פנים רשתי, כגון מערכת קופה, מלאי ומערכות דומות
לקניונים RIS
לראשונה, כבעל/מנהל קניון, תוכל להשוות את פעילות הקניון שלך לקניונים מתחרים ולענף כולו. המידע מהמערכת יסייע לך לדעת: היכן הקניון שלך עומד ביחס למתחרים ולממוצעים הארציים? האם וכמה אתה מושפע מהמתחרים? באיזה תחום המתחרה שלך הכי חזק? וכן יסייע בתמחור שכ"ד, במגעים עם הדיירים ועוד עשרות שימושים אחרים
לגופי השקעות RIS
סקירה כוללת ודוחות רבעוניים אשר תורמים למערך קבלת ההחלטות של גופי ויועצי ההשקעות בכל הנוגע להשקעות לקוחותיהם, הן בנדל"ן והן בהשקעות בחברות קמעונאיות
לפרטיים RIS
המערכת נותנת מענה לכל מי שזקוק למידע אודות ענף הקמעונאות בישראל, ובכלל זאת לאנשים פרטיים ולמוסדות. מאגר הידע העשיר של ריס מאפשר לנו להציע מידע מגוון ברמת המקרו, כגון מגמות כלליות בענף ובמדינת ישראל, כמו גם ברמת המיקרו, כגון מגמות או פוטנציאל מכירות של תחום ספציפי בקניון מסוים
Show More

 

RIS – RETAIL INFORMATION SYSTEMS ISRAEL LTD

 

9A Diskin Street Wolfson Tower, 5th Floor, Merkaz Shalom Mayer, Jerusalem, 9644010 , Israel             Tel 077-6001707

ris@ris-il.co.il