Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

מלקוחותינו

במערכת RIS חברות כ-80 רשתות מהרשתות המובילות בארץ.

הרשתות החברות במערכת מהוות את התמהיל העיקרי מבין החנויות הקיימות במרכזים המסחריים השונים ומשקפות את מגמת המכירות שנעשות בפועל באותו מרכז בתקופות השוואה שונות.

בנוסף לרשתות, גם הקניונים השונים וקבוצות הקניונים נמנות עם לקוחות המערכת ונהנות ממידע זמין ונגיש אודות המרכזים המסחריים אותם הן מנהלות.

ניתן לפלח את הרשתות החברות במערכת לפי תחומי העיסוק שלהן, לפי התרשים הבא:

להורדת רשימת הרשתות לחצו על התמונה.

* רשתות העובדות בממשק אוטומטי ומעבירות פדיונות למערכת RIS ברמה יומית.