Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

דוחות לדוגמא

דוח מנכ"ל
 
דוח מנכ"ל הוא אחד הדוחות המוכרים והנצרכים ביותר של מערכת RIS. הדוח משווה את פעילות הרשת מול השוק ואת פעילות כל אחד מהסניפים מול הקניון, ומציג את ההפרש הריאלי של הרשת וסניפיה. הדוח נשלח פעמיים בחודש (פעם אחרי מחצית חודש ופעם אחרי סוף חודש) לפי הגדרות הנקבעות בשיתוף עם הלקוח.
דוח מנכ"ל עוזר לבעל הרשת לבצע מעקב ובקרה על מנהלי הסניפים, על המוכרות והמוכרים בחנויות ולהבין כיצד ההחלטות העסקיות שלו משפיעות על העסק.
בעזרת דוח מנכ"ל, ניתן להבחין בסניפים בעייתים או לשים לב לסניפים אשר נמצאים במגמת ירידה, לפחות שנה לפני שבעל הרשת יוכל להבחין בכך בעצמו ללא מערכת ריס.

 

דוח יומי
 
דוח יומי אוטומטי נשלח בדחיפה ומתייחס לנתוני אמת המעודכנים נכון ליום העסקים הקודם.
הדוח היומי מיועד למנהלים שרוצים להיות כל יום עם האצבע על הדופק. דוח יומי כולל שני חלקים: האחד, מראה בכל יום את ביצועי הרשת אל מול ביצועי השוק באותו יום לפי תחום העיסוק הרלוונטי של הרשת. כלומר, האם ביצועי הרשת שלי היו טובים יותר מביצועי השוק בתחום האופנה נכון לאתמול? האם גם מבחינת כל השוק היה אתמול יום פחות טוב?
את ביצועי הרשת שלי אל מול ביצועי השוק, ניתן לקבל ב3 תקופות השוואה שונות על מנת לדעת לקבל החלטות שיעזרו לי בניהול הרשת.
החלק השני, מראה את מגמת המכירות של הרשת מול מגמת השוק ב 30 הימים אחרונים. דוח זה ניתן רק ללקוחות המעבירים נתונים מידי יום בממשק אוטומטי. (תלוי במערכות הקופה איתן הרשת עובדת).
 
דוח מגמה חודשית
 
דוח מגמה חודשית הוא אחד מיני רבים אשר ניתנים להפקה עצמאית מהמערכת.
מטרת הדוח היא בחינה וניתוח התנהגות הפדיונות ברמה החודשית לאורך תקופה המוגדרת מראש.
דוח זה מאפשר מעקב ובקשה על התנהגות הרשת שלי ומצב המכירות שלה ביחס לשוק, בתקופות השוואה שונות והבנה כיצד ההחלטות שאני מקבל משפיעות על הרשת שלי.
בעזרת מעקב על מגמת המכירות מדי חודש, ניתן לכמת כדאיות מבצעים, השקעות בקמפיינים, פרסום, שיווק ועוד.
דוח התפלגות לפי יום בשבוע
 
דוח אשר מאפשר בחינה וניתוח רמת המכירות לפי יום בשבוע מראשון-שבת.
בחינה זו מאפשרת לבעל הרשת לבדוק כדאיותן או השפעתן של פעולות שיווקיות אשר חוזרות במועדים קבועים ברשת שלו אל מול תחום העיסוק הרלוונטי. 
האם קמפיינים חוזרים תורמים באמת לעלייה בפדיונות, או שמא גורם חיצוני שלא קשור לרשת שלי?