Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

תרומת מערכת RIS לרשת

 

כיום, בלי RIS, ידוע לך כמה הרשת שלך מוכרת, בכמה עלית או ירדת ואיזה סניף שלך הוא הטוב או החלש ביותר. עם זאת, עליך לקבל החלטות ולהעריך בצועים ועובדים מבלי לדעת מה קרה בענף? מה המצב בקניון מסוים? האם רק הסניף שלך נחלש במיקום מסוים או שגם אחרים נחלשו שם? האמנם "הקניון היה ריק היום אף אחד לא מכר" פי שאמר לך מנהל החנות, או שיש בעיית ניהול? איזה קניון יותר צומח?

עד היום, בלי RIS, פשוט לא יכולת לדעת.


רק אם תשווה את בצועי הרשת שלך לבצועי המתחרים והשוק, תוכל להעריך נכון את בצועי החברה, החנויות, העובדים והקניון, לקבל החלטות בהתאם ולהתייעל. מערכת RIS תאפשר לך לקבל החלטות טובות יותר בזכות מידע אמין אודות מגמת המכירות בכל קניון ואתר מסחרי בארץ/

 

בעזרת המערכת ניתן לדעת:

  • מצב הרשת שלך בהשוואה ליתר הרשתות בענף

  • השוואת הבצועים של כל חנות שלך לעשרות חנויות באותו קניון

  • מיקום מסוים הדורש תשומת לב מיוחד

  • הצלחת מבצעים, אירועים וכד’

 

השימוש במערכת RIS מקדם את הרשת לשיטת ניהול יעילה יותר. זו הסיבה שהרשתות המובילות בישראל בחרו להיות לקוחותינו, לתת בנו אמון ולהעביר לנו את נתוני המכירות שלהן.