Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

דוחות לדוגמא מרכזים מסחריים

דוח יומי
 
דוח יומי אוטומטי נשלח בדחיפה ומתייחס לנתוני אמת המעוכנים נכון ליום העסקים הקודם.
בכל יום יכול מנהל הקניון לבצע מעקב על רמת הפדיונות במרכז המסחרי שלו ולהשוות אותם לרמת הפדיונות במרכזים המסחריים המתחרים שלו.
הדוח היומי מאפשר לכמת כדאיות של פעילויות שיווקיות שעשינו עבור הקניון, האם הפרסום שעשיתי תרם לעליות במכירות? באיזה יום נרשמו המכירות הגבוהות ביותר? האם היום החזק שלי הוא גם היום החזק של המתחרים שלי?
האם הפעילויות השיווקיות שאני עושה משפיעות על המרכזים המסחריים המתחרים שלי וכיצד? איך השינויים שביצעתי במרכז באים לידי ביטוי ברמת הפדיון ועוד?
הדוח היומי של מערכת RIS מאפשר לבעל הקניון להיות עם אצבע על הדופק לגבי פעילות המכירות שלו ומאפשר לו ולקבוצות הקניונים ולתעל את הזמן היקר שלו לניהול יעיל וחכם יותר.

 

דוח חודשי
 
דוח חודשי נשלח על ידי צוות RIS פעם בחודש ומהווה מדד השוואת ביצועים של אותו מרכז מסחרי לעומת שאר המרכזים המסחריים המתחרים שלו בתקופות השוואה שונות.
הדוח מציג נתוני פדיון השוואתיים לפי תחומי עיסוק שונים ומאפשר לי לבצע מעקב על מגמת מכירות בקניון שלי לאורך תקופה. הדוח החודשי מאפשר לבחון את השפעות הקמפיינים השונים במרכז שלי לעומת המרכזים המסחריים המתחרים.
בעזרת הדוח החודשי ניתן לדעת כבר יום למחרת מה רמת הפדיון בקניון שלי, כיצד השינויים שביצעתי בקניון שלי באים לידי ביטוי בטווח הארוך והאם הם משפיעים על המתחרים שלי? האם הקניון שלי נמצא מעל המתחרים? האם הקמפיינים שעשיתי תרמו לעלייה בפדיון? ועוד.
 
דוח התפלגות לפי יום בשבוע
 
דוח אשר מאפשר בחינה וניתוח רמת המכירות לפי יום בשבוע מראשון-שבת.
בחינה זו מאפשרת לבעל/מנהל הקניון לבדוק כדאיותן או השפעתן של פעולות שיווקיות אשר חוזרות במועדים קבועים במרכז המסחרי שלו אל מול תחום העיסוק הרלוונטי במרכזים המסחריים המתחרים. 
האם קמפיינים חוזרים תורמים באמת לעלייה בפדיונות, או שמא גורם חיצוני שלא קשור לרשת שלי? האם הפעילות שלי מספיע על המתחרים שלי ולהיפך.