Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

תרומת מערכת RIS למרכז המסחרי - קניון/פאואר סנטר

 

לראשונה, כבעל/מנהל קניון, תוכל להשוות את פעילות הקניון שלך לקניונים מתחרים ולענף כולו.
המידע ממערכת RIS יסייע לך לדעת: היכן הקניון שלך עומד ביחס למתחרים ולממוצעים הארציים? האם וכמה אתה מושפע מהמתחרים? באיזה תחום המתחרה שלך הכי חזק? וכן יסייע בתמחור שכ"ד, במגעים עם הדיירים ועוד עשרות שימושים אחרים.
המידע מתקבל ברמה יומית בחתכים שונים וביניהם: פדיון למ"ר, סך הכל מכירות, מגמת מכירות, השוואת פעילות תקופה מול תקופה, התפלגות מכירות על פני ימות השבוע. המידע מוצג לפי תחומי עיסוק שונים (אופנה, הנעלה, אפנת נשים, NON FASHION וכד’) ולכל תקופה שבוחרים, בחתך יום, שבוע, חודש, רבעון, חציון ושנה.


מערכת RIS מתבססת על נתונים של הרשתות חברות המערכת בלבד, ובהתאם אינה מתיימרת לשקף את מלוא הפדיון למ"ר בכל קניון וקניון.

 

השימוש במערכת RIS מקדם את הקניון לשיטת ניהול יעילה יותר. זו הסיבה שקבוצות הקניונים בישראל בחרו להיות לקוחותינו ולהשתמש במערכת RIS על בסיס יום יומי.